Serveis » Impremta

« Tornar

La forma d'impressió és indirecta, és a dir, que no es realitza directament sobre el paper, sinó que mitjançant pressió és transferida a una mantellina de cautxú (que s'adapta millor a les irregularitats del paper), i d'aquesta al paper.

Les imatges en aquest sistema són separades (generalment) en quatre colors amb diferents intensitats, i això se l'anomena quadricromia. Aquests quatre colors són el cian, magenta, groc i negre (CMYK). La seva barreja ofereix la més àmplia gamma de colors que poden formar-se en impressió. També hi ha altres opcions de gammes de colors com poden ser les cinquenes tintes, pantones i vernissos uvi.

memta memta memta memta memta memta